Lagalegur fyrirvari

Lagalegur fyrirvari

MIKILVÆGT! KYNNTU ÞÉR LAGALEGA FYRIRVARANN ÁÐUR EN ÞÚ NOTAR VEFINN

Notkun á vefnum og þeim upplýsingum sem þar er að finna er háð eftirfarandi skilmálum og skilyrðum:

Eignarréttur - Þessi vefur er í eign, rekstri og umsjón KIMBERLY-CLARK CORPORATION ("Kimberly-Clark") og var stofnaður í þeim tilgangi að veita upplýsingar, fræðslu, afþreyingu og samskipti. Um vefinn og alla sýnilega hluta hans, þar á meðal og ótakmarkað um texta, myndir og hljóð, gildir höfundarréttur Kimberly-Clark.

Takmarkanir á notkun - Vefurinn er einungis ætlaður til einkanota en ekki í ábataskyni. Ekki er heimilt að afrita, endurtaka, endurútgefa, senda, dreifa, yfirfæra eða á nokkurn hátt breyta öllum vefnum eða hlutum hans.

Yfirlýsing um vörumerki - Öll nöfn, lógó og vörumerki eru í eigu Kimberly-Clark og má ekki nota í neinum tilgangi án skriflegs samkomulags við Kimberly-Clark.

Óumbeðnar hugmyndir - Við hjá Kimberly-Clark viljum gjarnan heyra frá þér og svara spurningum um vörur okkar og starfsemi. Við leitum þó ekki eftir eða viðurkennum óumbeðnar hugmyndir, tilraunir eða efni í tengslum við þróun, hönnun, kynningu eða markaðssetningu á vörum okkar. Með því að standa fast á þessari stefnu vonumst við til að forðast allan misskilning sem kann að koma upp þegar fólk sendir okkur athugasemdir eða hugmyndir um vörur eða hugtök sem starfsmenn Kimberly-Clark hafa þróað. Ef þú verður ráðinn til starfa hjá Kimberly-Clark telst ekki og er ekki neitt af efninu á vefsvæðinu hluti af eða allur ráðningarsamningurinn. Auk þess má ekki líta á framsetningu þar sem nokkra tryggingu eða skuldbindingu af hálfu Kimberly-Clark, enda gerir það verktakasamninga við starfsmenn sína.

Birting og notkun á persónuupplýsingum - Upplýsingar sem eru sendar í gegnum vefinn og tölvupóstur til Kimberly-Clark telst ekki trúnaðarmál og ekki er hægt að draga Kimberly-Clark til ábyrgðar fyrir notkun eða birtingu á slíku. Allar tilkynningar og annað efni (þar með taldar og án nokkurra takmarkana óumbeðnar hugmyndir, tillögur eða efni) sem þú sendir inn í gegnum vefinn eða með tölvupósti til Kimberly-Clark er og verður eign Kimberly-Clark og Kimberly-Clark getur notað slíkt efni hvernig sem er, í viðskiptum eða á annan hátt, án þess að þóknun komi fyrir. Ef þú notar vefinn til að senda Kimberly-Clark upplýsingar sem tengjast samskiptum seljanda-kaupanda berð þú ábyrgð á og tryggir að tilgreiningar um hráefni og allar aðrar upplýsingar sem þú lætur í té séu nákvæmar og ítarlegar, og að þú látir okkur tafarlaust vita ef einhverjar stærri eða minni breytingar verða á slíkum upplýsingum.

Þinghá - Vörurnar sem fjallað er um á þessum vef fást aðeins í Bretlandi og Írlandi og eru ef til vill ófáanlegar í landinu þínu. Vefsvæðið er undir stjórn og haldið úti af Kimberly-Clark í Bandaríkjunum og Kimberly-Clark tryggir ekki að upplýsingarnar og efnið á vefsvæðinu, að meðtöldu en ekki takmörkuðu við þær upplýsingar og annað efni sem auglýsir vörurnar á vefnum, séu réttar eða aðgengilegar til notkunar annarstaðar. Á hugbúnaði á þessu vefsvæði kunna einnig að vera útflutningstakmarkanir sem ríkisstjórn Bandaríkjanna setur og má hugsanlega ekki yfirfæra eða flytja út á annan hátt eða endurútflytja til lands (hvort heldur er einstaklings eða íbúa) sem BNA hafa sett hafnbann á. Ef þú lest inn eða notar hugbúnaðinn ábyrgist þú og tryggir að þú sért ekki staddur í slíku landi, sért þegn eða íbúi í slíku landi eða sért skráður á slíkan lista.

AFSÖLUN ÁBYRGÐAR - KIMBERLY-CLARK SETUR EKKI FRAM NEINAR STAÐHÆFINGAR UM OG AFSALAR SÉR ALLRI ÁBYRGÐ Á AÐ INNIHALD (TEXTI OG MYNDIR) Á ÞESSUM VEF SÉ NÁKVÆMT, ÁREIÐANLEGT EÐA TÆMANDI. UPP AÐ ÞVÍ MARKI SEM LÖG LEYFA HAFNAR KIMBERLY-CLARK ALLRI ÁBYRGÐ, TILGREINDRI EÐA ÓTILGREINDRI, ÞAR MEÐ TALINNI Á EN EKKI TAKMARKAÐRI VIÐ ÓTILGREINDA TRYGGINGU FYRIR SELJANLEIKA OG NOTAGILDI Í ÁKVEÐNUM TILGANGI. AUK ÞESS VEITIR KIMBERLY-CLARK ENGA TRYGGINGU FYRIR ÞVÍ AÐ VEFSVÆÐIÐ EÐA VEFÞJÓNNINN SEM HÝSIR ÞAÐ SÉU LAUS VIÐ TÖLVUVEIRUR.

Skilyrðing ábyrgðar - Kimberly-Clark ber ekki ábyrgð á tjóni af neinu tagi, þar á meðal hvers kyns tilteknu tjóni eða afleiddu tjóni sem kann að leiða af aðgengi þínu eða skorti á aðgengi að þessu vefsvæði eða notkun þess eða að þú sért upp á það eða innihald þess kominn. Kimberly-Clark ber auk þess engin skylda til að uppfæra vefinn eða innihald hans og ber enga ábyrgð þó að uppfærslur skorti. Auk þess ber Kimberly-Clark hvorki ábyrgð á né er skaðabótaskylt vegna notkunar þinnar á öðrum vefsvæðum sem þú heimsækir í gegnum krækjur á okkar vefsvæði. Krækjurnar og annað "ítarefni" sem vísað er á hér á vefnum teljast alfarið opinber þjónusta fyrir netnotendur og þó að slíkt sé til staðar á vef okkar merkir það ekki að Kimberly-Clark mæli sérstaklega með efninu eða tengist því á nokkurn hátt.

Annað - Kimberly-Clark áskilur sér rétt eftir eigin geðþótta til að (1) breyta þessum lagalega fyrirvara, (2) yfirfara og fjarlægja innsendar upplýsingar og (3) leggja vefsvæðið niður hvenær sem vera skal og fyrirvaralaust. Ef skorið er úr um það að skilmáli, skilyrði eða ákvæði í þessum lagalega fyrirvara sé ólöglegt, ógilt eða ekki er hægt að framfylgja því af einhverjum ástæðum, getur það á engan hátt haft áhrif á gildi annarra ákvæða og möguleika á að framfylgja skilmálum, skilyrðum eða ákvæðum eða draga þau í efa. Þessi lagalegi fyrirvari er fullnaðarsamkomulagið á milli þín og Kimberly-Clark varðandi innihald vefsvæðisins. Með því að nota vefsvæðið samþykkir þú ofangreinda skilmála og skilyrði.

EF ÞÚ GETUR EKKI SAMÞYKKT ÞESSA SKILMÁLA OG SKILYRÐI ÁTTU EKKI AÐ NOTA VEFINN.